Privacyverklaring

Stichting InduSym, gevestigd aan Kapelstraat 3, 5741 CA Beek en Donk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. InduSym erkent de noodzaak om de bedrijfsmatige en persoonlijke identiteitsgegevens (“persoonlijke gegevens”) die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren en in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Definitie

Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een (rechts)persoon kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een woon- en/of vestigingsadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé.

InduSym zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om uw account te beheren en om de producten en diensten te leveren die u ons hebt gevraagd. Wij zullen geen persoonlijke gegevens van u verzamelen die wij niet nodig hebben om onze service, met name het delen van afval en materialen of energie en watergegevens, aan u te bieden.

Alle persoonlijke gegevens die wij verwerken, worden verwerkt door onze medewerkers in Nederland, maar met het oog op IT-hosting en onderhoud bevindt deze informatie zich op servers binnen en buiten de Europese Unie. Geen enkele derde partij heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens, tenzij de wet hen toestaat dit te doen.

InduSym streeft ernaar te voldoen aan alle wetten overal ter wereld die gericht zijn op het beschermen van uw privacy. Alhoewel wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, beoogt InduSym vast te houden aan de principes die in dit document voor online privacy uiteen worden gezet.

Stichting InduSym verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief, folders en/of e-mails.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Cookies

De webpagina's van InduSym werken met "cookies". Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven persoonlijke gegevens op te halen. In de meeste browsers hebt u controle over cookies en kunt u ze al dan niet accepteren en verwijderen. De cookies op de webpagina’s van InduSym worden enkel gebruikt om een goede ervaring op de website te bieden.

In de meeste browsers hebt u de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als u een cookie ontvangt of kunt u ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, u uw originele gebruiker-ID en wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website.

Beveiliging

Waar uw persoonlijke gegevens binnen InduSym of uit naam van InduSym ook worden bewaard, InduSym streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

We hebben een gegevensbeschermingsregime ingesteld om toe te zien op de effectieve en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens.

We zijn volgens de Nederlandse belastingwet verplicht om uw persoonlijke gegevens minimaal zeven jaar te bewaren, waarna deze worden vernietigd. Uw informatie die wij voor marketingdoeleinden gebruiken, blijft bij ons totdat u ons op de hoogte brengt dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Stichting InduSym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op (via info@indusym.nl).

Services van derden

Stichting InduSym biedt services aan derden waar informatie uit de database wordt opgevraagd. Voor services waarbij we uw gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. InduSym blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ook het onderhoud van de website en de mailinglijsten van InduSym is grotendeels in handen van externe serviceproviders. Indusym neemt binnen redelijke grenzen alle stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze externe organisaties zich ertoe verplichten uit naam van InduSym de persoonlijke gegevens te beveiligen.