InduSym


Missie

Circulariteit in reststromen en de energietransitie

InduSym staat voor industriële symbiose, een vorm van circulaire economie: de reststroom van één bedrijf is de grondstof van een ander. Met de informatie die we bij bedrijven ophalen ondersteunen wij in projecten voor verduurzaming op kleinschalig en regionaal niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat we doen

Gebiedsgerichte circulaire economie: verbinden van bedrijven en data

InduSym ondersteunt twee doelen. Enerzijds dient InduSym als ondersteuning bij de energietransitie door het ophalen en verwerken van energie en watergegevens. Anderzijds stimuleren we circulaire economie door verbindingen te leggen tussen bedrijven voor optimaal gebruik van reststromen.

Door het in kaart brengen van de verschillende reststromen bij de bedrijven ontstaat er een beeld van kansen binnen een gebied. Hiermee kunnen projecten opgestart worden om alternatieve, duurzame verwerkingsmethoden te ontwikkelen. Zo verduurzamen en optimaliseren bedrijventerreinen, met als ultiem doel 100% circulaire bedrijventerreinen.

 

 

Voor wie?

Wij geloven dat het ontwikkelen van een circulaire economie pas van de grond komt als zo veel mogelijk spelers meedoen. Wij zijn er voor overkoepelende organisaties met gebiedsbeheer en voor bedrijven met het reststromenplatform.

Ons team

De kracht van InduSym ligt in de uitgebreide kennis die ons team heeft op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Onze kennis gaat door verschillende disciplines heen en verbindt ze met elkaar. Specialisme in data-science, milieukunde, bedrijfskunde en sociale wetenschappen zorgen ervoor dat we flexibel meebewegen met de nieuwste trends.

 


Projecten

Kijk op onze projecten pagina voor voorbeelden van samenwerkingen.

Nieuws

De laatste activiteiten van InduSym staan op onze nieuws pagina.

Team

Geïnteresseerd wie er allemaal in ons team zit? Ga naar onze team pagina.

Grondstoffenrotonde

De grondstoffenrotonde van Helmond

Lees verder