Plastic, metaal en drankkartons (PMD)

maandag 26 jul 2021

 

Versterk je duurzaamheidsprofiel door PMD te scheiden

Thuis zijn we niet meer anders gewend, maar bij bedrijven is er nog een slag te slaan: plastic, metaal en drankkartons (PMD) afval scheiden. PMD belandde voorheen bij het restafval, waar het meestal wordt verbrandt. Doordat de gemeente PMD voor burgers los ophaalt is er al 21 kg per inwoner per jaar uit het restafval bespaart, en wordt het op meer effectieve en efficiënte wijze gerecycled. De overheid legt steeds meer druk op het reduceren van restafval, ook bij bedrijven, door o.a. het verhogen van de afvalstoffenbelasting.

 

Maar waarom zou je als bedrijf PMD gaan scheiden?

Er zijn meerdere redenen om als bedrijf PMD te gaan scheiden. Allereerst bespaart het op het restafval, en dus ook op kosten. PMD los ophalen is namelijk vaak goedkoper dan het restafval. Daarnaast geeft het een goed gevoel: je weet dat het afval niet zomaar wordt verbrandt, maar dat er een optimale verwerking is voor de reststroom. Meestal krijgt het afval hierbij een tweede leven. Naast een goed gevoel wordt ook goed gemeten en geven veel afvalinzamelaars weer wat de CO2 besparing is van het gescheiden PMD. Dit kan weer opgenomen worden in de duurzaamheidsrapportage!

 

 

 

Bron: Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden (cbs.nl)

 


PMD proces volgens Renewi

 

De verwerking van PMD in 6 stappen

1. PMD INZAMELEN
PMD wordt op het bedrijf apart gehouden en vervolgens opgehaald door de afvalverwerker en vervoert het naar de recyclinglocatie.

2. PMD SHREDDEREN
Het materiaal wordt machinaal uit de inzamelzakken gehaald en vervolgens geshredderd in gelijke stukken.

3. PMD SORTEREN
De plastic en metalen verpakkingen en de drinkpakken scheiden we van elkaar met behulp van geavanceerde scheidingstechnieken, zoals: waterbaden, blowers, infrarood en trillende zeven. Plastic verpakkingen worden gescheiden op kwaliteit en op soort, zoals de kunststoffen: PE, PP en PS. Metalen verpakkingen worden als grondstof ingezet in de metaalindustrie. Drinkpakken worden als grondstof ingezet in de papierindustrie. De grondstoffen krijgen een nieuw leven als blikjes, complete fietsen of dozen.

4. KUNSTSTOF WASSEN
Het kunststofmateriaal wordt gewassen, zodat de recyclebare materialen geen organische resten meer bevatten en schoon zijn.

5. KUNSTSTOFFEN RECYCLEN
Van het hoogwaardige materiaal wordt regranulaat gemaakt. De vloeibare kunststof wordt door een filter en een zeef geperst in een extruder. Hierdoor ontstaan slierten die in gelijke stukjes worden gehakt. Tijdens dit proces in de extruder kunnen de eigenschappen van het uiteindelijke regranulaat worden bepaald.

6. GRONDSTOFFEN VERWERKEN TOT NIEUWE EINDPRODUCTEN
De verkregen grondstoffen worden verkocht aan de kunststof- en de maakindustrie. Zij maken er weer nieuwe producten van:
• Van het agglomeraat maakt de kunststofindustrie bijvoorbeeld tuinbankjes, terrassen, planken, beschoeiing en kinderspeeltoestellen.
• Het regranulaat is qua kwaliteit vergelijkbaar met nieuw materiaal. Het kan onder andere volgens bepaalde specificaties (zoals kleur en krasvastheid) worden samengesteld voor de maakindustrie.

Bron: PMD | Renewi

 

Verschillende verwerkers (waaronder Renewi, PreZero (Suez) en van Happen) halen PMD al apart op. Neem contact op met uw afvalinzamelaar en informeer naar hun mogelijkheden.

 


 

Van drankkarton naar vogelvoederstation

Flessen worden flessen, blikjes worden blikjes en drankkartons worden papier en... vogelvoederstations!

Wat kan er uiteindelijk van de gerecyclede PMD gemaakt worden? In Helmond is er een bedrijf die er al druk mee bezig is om PMD een nieuwe bestemming te geven: PMA Randim bv. In samenwerking met verschillende partners wordt het plastic folie uit drankkartons verwerkt tot korrels die goed gebruikt kunnen worden als grondstof. PMA Randim bv maakt hier uiteindelijk vogelvoederstations van, maar hebben de ambitie om er ook andere producten van te gaan maken.