Elektronica - afgeschreven ICT

maandag 26 jul 2021

 

Werken met ICT betekent dat er op z’n tijd iets kapot gaat of toe is aan vernieuwing. Van oude computers tot kapotte printers, alle elektronische apparaten bevatten kostbare grondstoffen die heel goed te recyclen zijn. Maar waar laat je die enkele kapotte computer die je eens in de zoveel tijd hebt liggen? Momenteel gaat veel afgeschreven ICT in de bedrijfscontainer. Maar het kan ook anders: er zijn bedrijven die ze met plezier op komen halen. Het enige wat je moet doen zijn de afgeschreven elektronische apparaten eenvoudig aanmelden! Hier lees je meer over waarom recyclen van ICT zo'n goede zaak is.


 

 

Facts and figures

 

Ieder jaar stijgt het totaal aantal verkochte elektronische en elektrische apparaten flink: in 2018 was het 501 miljoen kg en in 2019 al 639 miljoen kg (incl. zonnepanelen). Er komt ook veel afval vrij: 409 miljoen kg in 2019 aan elektrische en elektronische apparaten. Dat is 23,8 kg per inwoner!

Verwerking van de reststroom

In 2019 is er 58 procent (excl. zonnepanelen) van de op de markt gezette apparatuur (van de voorgaande drie jaren) ingezameld. In de diagram hierboven zie je een onderverdeling in hoeveelheid per categorie. 


Naast alle elektronische apparatuur dat gescheiden wordt, komt ook veel bij het restafval, namelijk 39 miljoen kg. Dit heeft een ruwe materiaalwaarde van onder andere goud van ongeveer 57 miljoen euro (CBS, PBL en RIVM, 2018). Maar naast restafval komt ook een groot deel van de elektronica bij gemengde reststromen terecht. In het H2020 ProSUM project werd geschat dat in Nederland ongeveer 59 miljoen kg met andere reststromen gemengd (met name metaalstromen) ingezameld en verwerkt is. Dat is zonde, aangezien de elektronische apparatuur ook goed hergebruikt kan worden in plaats van dat het direct per grondstof gerecycled wordt. Momenteel wordt ongeveer 44 miljoen kg per jaar hergebruikt, dat kan veel meer worden als de apparatuur goed gescheiden wordt ingezameld. Hieronder zie je waar ICT reststromen via welke weg terecht komen (CBS, 2018).

Bron: Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2019 | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl)


 

 

 

R&L Recycling

De eerste materialenstroom die we hier uitlichten is oude ICT. Van oude computers tot kapotte printers, alle technische apparaten bevatten kostbare grondstoffen die heel goed te recyclen zijn. Maar R&L Recycling gaat verder dan alleen het recyclen van de materialen. Ze proberen het apparaat zo goed mogelijk te hergebruiken. De apparaten worden gedemonteerd en bruikbare onderdelen worden apart gehouden. 20% van de materialen die binnenkomen worden direct hergebruikt, en 80% wordt ontmanteld en als grondstof op een duurzame manier hergebruikt.

Hou jij ook wel eens ICT over die kapot is of toe is aan vervanging? Zet ze op het InduSym Reststromenplatform, en R&L Recycling neemt contact met je op!